کارشناس امور مالی:

  آقای سعید ابرقویی

  کارشناسی حسابداری

   شماره تماس: 02534223222 – داخلی 6 و 7

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان