اطلاعیه های شهرداری

  • اطلاعیه شماره یک
  • اطلاعیه شماره دو
  • اطلاعیه شماره سه
  • اطلاعیه شماره چهار

خدمات شهروندی

      

      

      

مگر از زندگی چه می خواهید، که در خدایی خدا، یافت نمی شود؟

حکیم ملاصدرا

اخبار کهک

شهرداری کهک با احداث تونل نور فضای زیبا و مناسبی برای گردشگران نوروزی و همشهریان عزیزکهکی فراهم کرده است به
عملیات رنگ آمیزی و زیبا سازی جداول درشهر کهک باهدف زیباسازی منظر شهری و بصری شهروندان ادامه دارد. به گزارش
* شهرداری کهک با احداث فرش گل  فضای زیبا و مناسبی را برای گردشگران نوروزی و همشریان عزیز کهکی فراهم

قالب بودجه 1402 شهرداری کهک