کارشناس اداره شهرسازی:

    وحید عظیمی

   کارشناسی تربیت بدنی

    شماره تماس: 02534223222 – داخلی 1

       آدرس ایمیل:

vahidazimi@kahak.ir

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان