معرفی طرح:

عنوان: احداث پمپ بنزین و مجتمع بین راهی خدماتی و گردشگری شهر کهک بر اساس مطالعات انجام شده پیوستی

مساحت: 10000  مترمربع

شرح:

با توجه به توسعه گردشگری در شهرستان کهک و نبود پمپ بنزین و مجتمع خدماتی بین راهی در بالادست شهر کهک و همچنین ضرورت احداث مرکز امداد و نجات SOS  در شهرستان کهک، این شهرداری در نظر دارد نسبت بر اساس مطالعات انجام شده و نقشه های موجود، نسبت به احداث مرکز خدمات بین راهی با کاربری های رستوران، پمپ بنزین، پمپ گاز، کارواش، مرکز امداد و نجات، نمازخانه و بازارچه اقدام نماید.

مزایای اجرای طرح:

  1. ساماندهی گردشگری در شهرستان
  2. کمک به افزایش زیرساخت های رفاهی گردشگران
  3. جلوگیری از ایجاد آشفتگی در ورودی های شهر
  4. ایجاد شغل برای جوانان بومی شهر کهک
  5. توسعه اقتصادی منطقه
  6. ارایه خدمات ضروری به گردشگران در زمان بحران
  7. استقرار دستگاههای امداد رسانی در منطقه
  8. رعایت اصول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران