معرفی طرح:

عنوان: احداث پارک جنگلی، بازارچه و مجتمع رفاهی در ورودی شهر کهک بر اساس مطالعات انجام شده پیوستی

مساحت: 130026  مترمربع

شرح:

مزایای اجرای طرح:

  1. حفظ محیط زیست و گونه های گیاهی بومی منطقه
  2. توسعه فضای گردشگری و افزایش سرانه فضای سبز جنگلی در مجاورت شهر
  3. جلوگیری از ایجاد آشفتگی در ورودی های شهر
  4. ایجاد شغل برای جوانان بومی شهر کهک
  5. توسعه اقتصادی منطقه
  6. جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ورودی شهر
  7. افزایش رفاه و امنیت اجتماعی
  8. جلوگیری از تخریب باغات کشاورزان و باغداران، توسط گردشگران
  9. کنترل سنخیت کاربری و فعالیت با شکل و فرم طبیعی زمین