معرفی طرح:

عنوان: بهره برداری عمومی از منزلگاه ملاصدرا و مجموعه عصاری  و اجرای طرح توسعه منزلگاه و محیط پیرامونی

شرح:

خانه ملاصدرا یکی از مهمترین آثار تاریخی شهر کهک است که علاوه بر برخورداری از ویژگی­های تاریخی و معماری با توجه به سکونت ملاصدرا در این خانه از جنبه­های علمی و فرهنگی نیز حائز اهمیت است. مجاورت این خانه تاریخی با آثار تاریخی و طبیعی ارزشمند دیگر شهر کهک همچون عصارخانه، و چشمه غلغل ظرفیت بی­نظیری را برای شهر کهک فراهم آورده است که می­تواند نقش بسزایی در معرفی شهر کهک (به ویژه به عنوان شهر حکمت و دانش) از سویی و توسعه اقتصادی و گردشگری این شهر از سوی دیگر داشته باشد.

مزایای اجرای طرح:

  1. حفظ و ارتقاء ارزش­ها و هویت تاریخی شهر کهک
  2. همپیوندی و انسجام بافت تاریخی شهر کهک
  3. ارتقاء کیفیت عرصه عمومی
  4. حفظ و ارتقاء اکوسیستم­ها، محیط زیست و ارزش­های طبیعی
  5. توسعه گردشگری
  6. افزایش نشاط اجتماعی و رضایت عمومی