رئیس اداره فنی و عمرانی شهرداری:

    مهندس حسین محمدی

    کارشناس ارشد عمران

    عضو سازمان نظام مهندسی استان قم

    سرپرست کارگاه شرکت ایستا سازه یکتا کویر در استان کرمان

    عضو هیئت عالی سرمایه گذاری شهرستان کهک

    عضو کمیسیون معاملات شهرداری کهک

    دبیر کمیته فنی و بازرگانی شهرداری کهک

    شماره تماس: 02534223222 – داخلی 2

    آدرس ایمیل:

       mohammadi@kahak.ir

       h.m594@yahoo.com

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان