رئیس اداره محیط زیست و خدمات شهری:

 مهندس سید جمال جوادی حسینی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
معاونت خدمات شهری
فرمانده آتشنشانان
مسئول انبار،  اموال و املاک شهرداری
مسئول اصناف
مسئول  سابق کارپردازی
مدیرسابق شهرسازی
مدیر سابق  GIS
 شماره تماس:
  02534223222-داخلی3
  آدرس ایمیل:    
hosseini@kahak.ir