مدیر امور مالی:

خانم زهرا سادات سیدرضایی

    کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

    ذیحساب طرح های عمرانی

    عضو کمیسیون معاملات شهرداری کهک

    عضو هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری کهک

شماره تماس: 02534223222 – داخلی 6 و 7

    آدرس ایمیل:

      rezaei@kahak.ir

      rezayi_manager@yahoo.com

نحوه برخورد و ارائه خدمات به شهروندان