معرفی طرح:

عنوان: جذب سرمایه گذار جهت ساماندهی سازه های تبلیغاتی سطح شهر کهک به صورت BOLT  یا BOT

شرح:

باعنایت به آنکه آرامش بصری یکی از مباحث قابل اهمیت در محیط شهری می باشد، و بر اساس پایش تابلوهای سطح شهر و حذف اغتشاشات بصری و به منظور ساماندهی تبلیغات محیطی در سطح شهر کهک و با هدف ارتقای زیبایی سیما و منظر شهری و همچنین افزایش ایمنی در خصوص سازه های تبلیغاتی شهرداری کهک در نظر دارد نسبت به جمع آوری تابلوهای غیر استاندارد سطح شهر و ایجاد سازه های ایمن، استاندارد و زیبا در سطح شهر از طریق جذب سرمایه گذار اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

مزایای اجرای طرح:

  1. حفظ و ارتقاء سیما و منظر شهری
  2. ایجاد آرامش بصری
  3. افزایش سطح ایمنی سازه های تبلیغاتی
  4. توانایی پاسخگویی به نیاز تبلیغاتی اصناف موجود در شهر
  5. توسعه گردشگری
  6. افزایش نشاط اجتماعی و رضایت عمومی