اخبار کهک

شهردار کهک، در پیامی شهادت جانگداز حضرت آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم و همراهانشان را تسلیت گفت:

شهردار کهک، در پیامی شهادت جانگداز حضرت آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم و همراهانش...

ادامه مطلب