کارشناس امور مالی:

  جناب آقای سعید ابرقویی

  کارشناسی حسابداری

   شماره تماس: 02534223222 – داخلی 6 و 7